PERSPECTIVA DE GÉNERO / REPERTORIOS LINGÜÍSTICOS

Els relats sobre construcció lingüístic-identitaria i aprenentatges lingüístics que es presentaran posen especial èmfasis en les experiències de noies d’origen de contextos culturals diversos per tal de combatre estereotips sobre aquestes i el rol que tenen les seves cultures en la seva construcció identitaria.

Les tasques de traducció i de col·laboració en el redactat s’oferiran majoritàriament a noies.

EL CASO DE CLARISA


Pakistan: Urdú i pothwari/ús de castellà i català amb germans per a converses privades, secrets...

Família: Urdú amb el seu pare i pothwari amb la seva mare/urdú i castellà amb els seus germans/ús del castellà i el català per ajudar als pares amb processos burocràtics/ella ha estat ensenyant la seva mare espanyola i urdú/hindi a nivell de comprensió veient la televisió índia.

Escola: Urdú, castellà, panjabi, català amb amics propers/especialment castellà, però també català amb companys de classe que no comparteixen llengües familiars/castellà i català amb el professorat/a un nivell d’entendre, una mica de bengalí/aprenentatge de panjabi dels seus companys (nois)/ També explica que va aprendre més urdú dels seus amics quan va arribar fa 6 anys (amb noies)

Llengües no utilitzades o d’ús més limitat, però projectades al futur: Català en estudis superiors i treball; rus (interès a través d’Instagram)

Amb la investigadora: Castellà i català

Urdú, castellà, panjabi, català amb amics propers/especialment castellà, però també català amb companys de classe que no comparteixen llengües familiars/castellà i català amb el professorat/a un nivell d’entendre, una mica de bengalí/aprenentatge de panjabi dels seus companys (nois)/ També explica que va aprendre més urdú dels seus amics quan va arribar fa 6 anys (amb noies)

Urdú, castellà, panjabi, català amb amics propers / castellà i català amb companys que no comparteixen llengües familiars /  castellà i català amb monitors

Urdú amb el seu pare i pothwari amb la seva mare/urdú i castellà amb els seus germans/ús del castellà i el català per ajudar als pares amb processos burocràtics/ella ha estat ensenyant la seva mare espanyola i urdú/hindi a nivell de comprensió veient la televisió índia.

Urdú, castellà, anglès

Urdú amb Pakistan (no hi ha gaire contacte), anglès amb el Regne Unit

Urdú, panjabi, castellà, català, anglès amb els turistes

Urdú I pothwari / ús de castellà i català amb germans per a converses privades, secrets…

Català en estudis superiors i treball, rus (interés a través d´Instagram)

Urdú amb amics i mestre, ús d´arab per llegir el Qur´aan (no més a la mesquita durant uns quants mesos, després va continuar aprenent el Qur´aan a casa amb la seva germana)

Castellà i català